Vedtægtsændringer vedtaget

På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 11. oktober blev de af bestyrelsen indstillede forslag til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.