Solfangere5-1.jpg

Solvarmeanlæg

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning og Tommerup St. Varmeforsyning har i fællesskab etableret Fyns største solvarmeanlæg.

Følg produktionen af varme på solvarmedata.dk

Solvarme1

Juni 2016

Anlægget er taget i drift og forsyner Tommerup og Tommerup St. med varme.

Solvarmeanlaeg

Teknikbygning5

Akkumuleringstank5

Solpaneler6

Maj 2016

Solfangere så langt øjet rækker.

Solpaneler4

Solpaneler3

Akkumuleringstank4

Solpaneler2

April 2016

Rejsegilde på teknikbygning, isolering af akkumuleringstank og opstilling af solfangere.

Rejsegilde_2

Rejsegilde_3

Rejsegilde_1

Akkumuleringstank3

Solpaneler Fundamenter

Solpaneler

Akkumuleringstank2

Roer8

Overblik

Marts 2016

Fjernvarmerør lægges ud og akkumuleringstank skyder i vejret.

Roer7

Teknikbygning

Roer3

Teknik Fundament

Roer Jord

Buede Roer

Roer Spor

Roer Sol

Plader1

Februar 2016

Opbygning af fundament og akkumuleringstank. 

Fjernvarmeroer (1)

Fjernvarmeroer2

Planeret1

Planeret2

Akkumuleringstank

Tankfundament4

Tankfundament3

Tankfundament2

Roer1

Fundament2

Fundament3

Januar 2016

Nu er jorden ved at være planeret og gjort klar til opstilling af solfangere, og fundamentet til akkumuleringstank er støbt.

Fjernvarmeroer

Tankfundament

Tankfundament1

Efteråret 2015

Marken til solfangere planeres.

Planering

Et så stort projekt tager tid, og derfor har nogle måske undret sig over, at der tilsyneladende intet skete. Men nu sker det altså, entreprenørerne er hyret ind og jordarbejdet er så småt gået i gang på området for at forberede det til de mange maskiner og selvfølgelig senere solfangerpaneler med en 5.000 m3 akkumuleringstank og en tilhørende teknikbygning.

Beboerne på især Højelykkevej vil kunne mærke de mange håndværkere, der deltager i arbejdet det næste halve års tid. Vi beder derfor om forståelse for denne nødvendige trafik, der for nogle måske kan føles generende. Vi gør os alle mulige bestræbelser på at genere mindst muligt.

 

Sommeren 2015

Efter et større forarbejde blev der taget et vigtigt skridt onsdag den 13. maj 2015, da andelshaverne for fjernvarmeforsyningerne i henholdsvis Tommerup St. og Tommerup gav de respektive bestyrelser bemyndigelse til at optage lån til finansiering af et fælles solvarmeanlæg.

Anlægget forventes at blive en investering på ca. 30 millioner kr. Der er opnået tilladelse fra Kommunen, ligesom der er lavet forhåndsaftale om erhvervelse af jordareal umiddelbart nord for Tommerup by. Nu forestår det blot at få detailplanlagt projektet, og første spadestik forventes at kunne foretages inden udgangen af 2015, således at anlægget kan sættes i drift i løbet af 2016.